O Europie, Unii Europejskiej w zabawie

Unia Europejska

Cena:13.50

Niniejsza książka zawiera propozycje pracy w klubach europejskich, podczas lekcji wychowawczych i zajęć przedmiotowych. Kluby Europejskie, ścieżki międzyprzedmiotowe, projekty edukacyjne są formami realizacji edukacji europejskiej w polskiej szkole. Nie są to formy agitacji, mają rację bytu niezależnie od decyzji politycznych i przynależności naszego kraju do struktur funkcjonujących w Europie czy poza nią. Często są doskonałą formą organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży. Nauczycielom, zaś dają możliwość łączenia własnych pasji i zainteresowań z działalnością wychowawczo – edukacyjną.

Ilość stron - 113