Miejsce rolnictwa polskiego w Unii Europejskiej

Unia Europejska

Cena:20.25
Ten produkt jest obecnie niedostępny

Ten produkt jest obecnie niedostępny


Praca ta zawiera analizę i ocenę efektów integracji dla polskiego rolnictwa i handlu polskimi towarami rolnymi. Autor przedstawia sektory polskiego rolnictwa konkurencyjne w okresie stowarzyszenia, bądź potencjalnie konkurencyjnych w okreie członkostwa w Unii Europejskiej, a także podjęte zostały próby określenia pożądanego kształtu polskiej polityki rolnej zbliżającej rolnictwo do wymogów członkostwa. Ponadto praca ma na celu wykazanie możliwości osiągnięcia pozytywnych efektów integracji dla polskiego rolnictwa poprzez skuteczne konkurowanie części jego działów z rolnictwem Unii Europejskiej, oraz możliwość poprawy konkurencyjności przetwórstwa rolno-spożywczego w Polsce w wyniku włączenia go w obszar jednolitego rynku wewnętrznego i objęcia mechanizmami wspólnej polityki rolnej.

Ilość stron - 230