Integracja z U. E. a polski rynek pracy. Materiały konferencyjne

Unia Europejska|Zeszyty Naukowe

Cena:9.00

Praca zawiera materiały z sympozjum naukowego „Integracja Europejska, a Polska Gospodarka”. Publikacja ta zawiera założenia i zasady integracyjne w ramach Unii Europejskiej. Zwraca ona uwagę na szanse i korzyści jakie płyną dla polskiej gospodarki z procesów integracyjnych. Przybliża różnorodne konsekwencje w obszarze rynku pracy spowodowane wejściem Polski do Unii Europejskiej. Prezentowane są głównie postulaty Unii Europejskiej w zakresie wynagrodzeń pracowniczych i zabezpieczenia społecznego oraz wynikające z nich wnioski dla gospodarki polskiej. Przedstawia zagadnienia dotyczące oceny dotychczasowego udziału naszej gospodarki narodowej w mechanizmie integracyjnym Unii Europejskiej.

Ilość stron - 70