Układ sterowania i automatyki, vol. 25

Zeszyty Naukowe

Cena:17.10

Artykuły zawarte w tym Zeszycie Naukowym stanowią wprowadzenie do zagadnień związanych z układami sterowania i automatyki. Zawarta w nich wiedza dotyczy: układów programowalnych i ich zastosowania w systemach sterowania, projektowania systemów pomiarowych z wykorzystaniem programowalnych układów cyfrowych – pld oraz układów napędowych stosowanych w przemyśle. Ponadto Czytelnik może pogłębić swoją wiedzę o podstawy mikroprocesorowych systemów monitorowania maszyn rolniczych a także o inżynierię komputerowych systemów automatyki.

Ilość stron - 210