Tradycja i współczesne odmiany samorządności vol. 11

Zeszyty Naukowe

Cena:13.50

Publikacja stanowi efekt naukowy ogólnopolskiej konferencji, którą zorganizował Wydział Politologii i Stosunków Międzynarodowych Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku w dniach 23 – 24 listopada 1998 roku z udziałem gości zagranicznych pt.: „Proces kształtowania społeczności obywatelskiej w III RP”.Na konferencji przedstawiciele różnych uczelni – państwowych i niepaństwowych – analizowali z różnych punktów widzenia procedury prawno – instytucjonalne polskiej samorządności, uwarunkowania historyczne i problemy społeczności lokalnych. Prezentowane teksty przybliżą Czytelnikowi nie tylko problemy dotyczące złożonego procesu kształtowania społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, ale również pozwolą spojrzeć na te problemy z perspektywy doświadczeń innych społeczeństw.

Ilość stron - 286