Prace naukowe wydziału administracji

Zeszyty Naukowe

Cena:16.20

W niniejszej publikacji znajdziemy m.in. wystąpienia z konferencji naukowej poświęconej „Źródłom prawa w świetle Konstytucji RP”, która odbyła się w Płocku i we Włocławku w dniach 2-3 grudnia 1999 r. oraz referaty wygłoszone na sesji naukowej nt. „Państwo, administracja i gospodarka w pięciolecie obowiązywania Konstytucji RP” , która odbyła się w Płocku, 2 czerwca 2003 r.

Ilość stron - 260