Pozytywne i negatywne aspekty komunikacji w XXI w.

Zeszyty Naukowe

Cena:15.30

Zorganizowana w dniu 27 marca 2003 r. konferencja naukowa, która jest tematem niniejszej pozycji, adresowana do całej społeczności akademickiej Płocka dotyczyła pozytywnych i negatywnych aspektów komunikacji społecznej, ujmowanej z dwóch perspektyw. Pierwsza z nich dotyczyła dotychczasowej tendencji zarysowujących się w sposobie komunikowania społecznego, zwłaszcza masowego, druga zaś miała charakter prospektywny i odnosiła się do XXI wieku,  na progu którego właśnie się znajdujemy.

Ilość stron - 167