Podstawowa tematyka wybranych badań naukowych prowadzonych w Filii SWPW w Iławie

Zeszyty Naukowe

Cena:15.30

Prezentowany zeszyt jest pismem naukowym Filii SWPW w Iławie. Treść prezentowanego zeszytu tworzy dziewięć artykułów będących uogólnieniem najnowszych wyników wybranych badań naukowych pracowników Filii, ujętych w trzy grupy tematyczne. Grupy te odnoszą się do zagadnień związanych z: technologiami informatycznymi i komunikacyjnymi w pracach instytucji europejskich, pozycjami ustrojowymi samorządu gminy w III RP, procedurami administracyjnymi.

Ilość stron - 262