Panie, usłysz modlitwę moją. Modlitwy i rozważania w chorobie i strapieniu

Religia

Cena:15.30

W pełni tego słowa znaczeniu książkę tę możemy nazwać „Modlitewnikiem” adresowanym wszystkim osobom chorym i cierpiącym zarówno fizycznie jak i duchowo. Jest to pierwsza tego rodzaju publikacja wydana przez nas. Autorem „Modlitewnika” jest ks. Andrzej Gretkowski, pracownik naukowy Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku, wieloletni pracownik Służby Zdrowia, który prawie całe dotychczasowe życie kapłańskie poświęcił człowiekowi choremu, cierpiącemu i umierającemu. „Modlitewnik” jest owocem wielu przeżyć i przemyśleń Autora (stąd odnajdziemy w nim wiele osobistych modlitw i rozmyślań) oraz ciągłego pragnienia niesienia pomocy człowiekowi choremu i potrzebującemu.

Ilość stron - 446