Katolicyzm społeczny na przykładzie działalności charytatywno-społecznej w diecezji płockiej w I połowie XX wieku

Religia

Cena:14.40

Niniejsza publikacja podejmuje próbę opisu katolicyzmu społecznego w diecezji płockiej w pierwszej połowie XX wieku, który zrodził się i rozwinął jako odpowiedź na zaistniałą kwestię społeczną. Odkrywane są tu nie tylko obszary zagrożone różnymi patologiami, nieszczęściami i wypadkami losowymi, ale ujawnia się też ogromna energia i chęć pomocy podejmowana przez różne związki, stowarzyszenia, struktury i pojedyncze osoby. Autor ukazał, jak w pierwszym pięćdziesięcioleciu XX stulecia – zgodnie z urzędem nauczycielskim Kościoła – wyglądał katolicyzm społeczny w diecezji płockiej. Podejmując tę kwestię przedstawił więc wysiłki episkopatu płockiego, zaangażowanie duchowieństwa wszelkich struktur i szczebli oraz wkład katolików świeckich w rozwiązywanie tych spraw.

Ilość stron - 283