Dłonie pełne dobra. Charytatywno-społeczna działalność zgromadzeń zakonnych na terenie diecezji płockiej w I połowie XX wieku

Religia

Cena:12.60

W swoim studium autor przedstawił dzieje struktur zakonnych podejmujących działalność charytatywno-społeczną na terenie diecezji płockiej w XX wieku. Nakreślona została praca najstarszego zgromadzenia pracującego w diecezji płockiej Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo, świadczącego pomoc potrzebującym w szpitalach, przytułkach i ochronkach. Podobne prace prowadziło Zgromadzenie Sióstr Służek N.M. Panny Niepokalanej poprzez akcję oświatową i wychowawczą, a także opiekę sprawowaną nad biednymi i chorymi. Równie owocna była praca prowadzona przez Siostry Matki Bożej Miłosierdzia czy też Siostry Pasjonistki. Bogata literatura przedmiotu oraz faktografia przedstawiona w interesujący sposób przez Autora może być pomocną dla tych, których ta tematyka interesuje.

Ilość stron - 129