Uczestnictwo Polaków w rekreacji ruchowej i jego uwarunkowania

Wychowanie Fizyczne

Cena:17.10

Interdyscyplinarny charakter obszaru badań zaowocował współpracą i dyskusją odsłaniającą stan wiedzy o rekreacji ruchowej Polaków z perspektywy wielu dyscyplin naukowych. Autorzy, reprezentujący różne dyscypliny naukowe, prezentują stan wiedzy o rekreacji ruchowej swoich środowisk lub własny. Stąd praca stanowi raczej zbiór osobnych opracowań niż zintegrowaną całość.

Ilość stron - 455